2023. V. évfolyam 4. szám
Letöltés
2023. V. évfolyam 4. szám 2. oldal

Szerkesztőbizottsági köszöntő - április

A Közbeszerzési Értesítő Plusz 2023. áprilisában megjelenő negyedik számának a Közbeszerzési Hatóság legfrissebb állásfoglalásait bemutató rovata – egyéb kérdések mellett – az érvénytelenség jogintézményével, a Kbt. 9. § (1) bekezdés j) és a Kbt. 111. § v) pontja szerinti kivételi kör jogszerű alkalmazhatóságával, az ajánlatkérő személyében bekövetkező jogutódlással és az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 32/A. § szerinti kötelezettséggel összefüggő kérdéseket tárgyal.

A Jogorvoslati aktualitások rovatban ismertetett jogeset a szakmai ajánlattal és a szakmai ajánlatra vonatkozó hiánypótlás korlátaival foglalkozik.

A Közbeszerzési iránytű rovat első írása a Közbeszerzési Értesítő Plusz 2022. IV. évfolyam 6. számában megjelent cikk folytatása. A Közbeszerzési Hatóság által végzett szerződés ellenőrzési tevékenység tekintetében alapvető kérdés, hogy milyen megfontolások és elérendő célok vezérlik, melyek azok az irányvonalak, melyek napjainkig tartó folyamatos fejlődése olyanná formálta az ellenőrzés gyakorlatát, amilyennek azt ismerhetjük. A Szerző ezekre a kérdésekre kísérel meg választ adni egy saját maga által lefolytatott ellenőrzésén keresztül.

A második írás egy cikksorozat befejező része. Az ajánlatkérők a közbeszerzési dokumentumok részeként bocsáthatják az ajánlattevők rendelkezésére az árazatlan költségvetéseket, valamint a részletes ártáblázatokat. Az ajánlattevők kötelezettsége, hogy az ajánlatkérő teljes beszerzési igényére megfelelő ajánlatot nyújtsanak be. A költségvetésekhez, valamint ártáblázatokhoz kapcsolódóan különböző hiányok, ellentmondások, számítási hibák merülhetnek fel, továbbá az ajánlati ár aránytalanul alacsony jellegét is vizsgálni szükséges. A tanulmány e dokumentumok bírálatának főbb jogi kérdéseit tárgyalja, a vonatkozó magyar joggyakorlat alapulvételével.

A Statisztika rovat a KKV-szektor 2022. évi közbeszerzési statisztikáinak elemzését tartalmazza.