2022. IV. évfolyam 9. szám
Letöltés
2022. IV. évfolyam 9. szám 2. oldal

Szerkesztőbizottsági köszöntő - szeptember

A Közbeszerzési Értesítő Plusz 2022. év szeptemberében megjelenő kilencedik számának a Közbeszerzési Hatóság legfrissebb állásfoglalásait bemutató rovata – többek között – foglalkozik egy a Kbt. 9. §-a és egy a Kbt. 111. §-a szerinti kivételi körhöz tartozó feltétel fennállásának kérdésével, továbbá keretmegálla-podással, kapacitásnyújtó szervezet alvállalkozóként történő megjelenésével és alvállalkozó cseréjével kapcsolatos jogkérdésekkel.

A Jogorvoslati aktualitások rovatban a Szerző folytatja a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés módosításával kapcsolatos jogesetek ismertetését. A bemutatott határozat bírósági felülvizsgálata során a bíróság állást foglalt többek között a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések módosításának Közbeszerzési Hatóság által végzett ellenőrzése és a Közbeszerzési Döntőbizottság előtti közbeszerzésekkel kapcsolatos jogorvoslat elhatárolásának több kérdésében. A bíróság érdemben kimondta, hogy egyes körülmények indokolhatják a szerződés módosítását, ám ez a lehetőség nem vezethet visszaélésekhez, nem irányulhat a verseny tisztaságának megsértésére, és a szerződés módosítására kizárólag a Kbt.-ben kógens jelleggel meghatározott feltételek maradéktalan fennállása esetén van lehetőség

A Közbeszerzési iránytű rovat első írása beszámoló a Közbeszerzési Hatóság „Közbeszerzési integritás a gyakorlatban” címmel 2022. június 22-én megrendezett nemzetközi szakmai konferenciájáról. A rendezvény fő témája a közbeszerzések integritásának biztosítása volt, de emellett kiemelt hangsúlyt kapott a fenntarthatósági szempontok közbeszerzésekben történő gyakorlati alkalmazásának kérdésköre, valamint a közbeszerzési jogalkalmazásban részt vevők munkáját leginkább támogató aktuális kérdések, tapasztalatok megosztása is. A második szakcikk az Európai Unió éves „Zöld Hét” programsorozatát követve áttekinti, hogy milyen eszközök állhatnak a jogalkalmazók rendelkezésére, ha a környezet védelmét is szem előtt tartó módon kívánnak közbeszerzési eljárásokat lebonyolítani, különös tekintettel a körforgásos gazdaság modelljére.

A Statisztika rovat a szociális szempontokat tartalmazó közbeszerzések 2021. évi alakulásának részletes statisztikáit mutatja be.