2022. IV. évfolyam 3. szám
Letöltés
2022. IV.évfolyam 3. szám 2. oldal

Szerkesztőbizottsági köszöntő március

A Közbeszerzési Értesítő Plusz 2022. év márciusában megjelenő harmadik számának a Közbeszerzési Hatóság legfrissebb állásfoglalásait bemutató rovata – többek között – kitér egy, a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazhatóságával összefüggő kérdéses esetre, vizsgálja továbbá a hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása értékelési szempontként történő előírásának lehetőségét, a közös ajánlattevőt alkotó egyik cég valamely kizáró ok hatálya alá kerülésével kapcsolatos jogi helyzetet, továbbá a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet és a közétkeztetés tárgyú közbeszerzések tekintetében alkalmazandó eljárások sajátos szabályairól szóló 676/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet alkalmazásával összefüggő egyes kérdéseket.

A Jogorvoslati aktualitások rovatban a Szerző által ismertetett jogesetek a COVID-19-járvány jelentette egészségügyi válsághelyzetnek a közbeszerzési eljárásokra gyakorolt hatásával foglalkoznak. A döntések rögzítik, hogy az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás feltételrendszerének meghatározása során, az eljárásban hozott döntéseinél, és a felek a közbeszerzési szerződés módosításánál abban az esetben jogosultak a COVID-19-járvány jelentette egészségügyi válsághelyzet körülményeit figyelembe venni, ha az ok-okozati összefüggés fennáll, és az érintett fél azt dokumentáltan bizonyítani tudja.

A Közbeszerzési iránytű rovat első írása az Európai Unió Bíróságának a T-Systems Zrt. és Társai ügyében 2020. május 14. napján hozott C-263/19. számú ítéletét elemzi. Az ítélet szerint megállapítható a jogszerűtlen szerződésmódosításokhoz kapcsolódó jogsértéseknél mind az ajánlatkérő, mind az ajánlattevő felelőssége, és ezért a jogsértésért mindkét fél bírságolható. Kiemelendő azonban, hogy a nyertes ajánlattevő terhére kiszabandó szankció körében eltérő szempontrendszer érvényesül mind a jogsértés, mind a kiszabott bírság összegének megállapítása körében. A második cikk az Európai Bizottság közbeszerzési hirdetmények közzétételére használandó hirdetményminták (e-hirdetmények) létrehozásáról szóló 2019/1780 végrehajtási rendeletét vizsgálja a szabályozási koncepció, a struktúra és a hirdetmények kezelésének gyakorlati aspektusából. Az informatív cikk célja egyrészt az eForms rendelet szabályozási újdonságainak, másrészt az új hirdetményminták által lehetővé tett műszaki újdonságoknak a bemutatása.

A Statisztika rovat a kkv-szektor 2021. évi közbeszerzéseinek statisztikai elemzését tartalmazza a főbb mutatók szerint.