2024. VI. évfolyam 3. szám
Letöltés
2024. VI. évfolyam 3. szám 2.oldal

Szerkesztőbizottsági köszöntő - március

A Közbeszerzési Értesítő Plusz 2024. év márciusában megjelenő harmadik számának a Közbeszerzési Hatóság legfrissebb állásfoglalásait bemutató rovata – egyebek mellett – a következő témákkal összefüggésben nyújt eligazítást a jogalkalmazók számára: felvilágosítás kérés, keretmegállapodás, közbeszerzési eljárás eredményének kihirdetése, ajánlati biztosíték, műszaki leírás tartalma és a dinamikus beszerzési rendszer alkalmazása.

A jogorvoslati aktualitásokat bemutató rovatban ismertetett jogeset az ajánlatkérő tájékoztatási kötelezettségével kapcsolatos, melynek alapján az előzetes vitarendezési kérelemre vonatkozó álláspontját, valamint az ajánlat érvénytelenségének indokait az ajánlatkérő köteles az ajánlattevővel írásban a törvényben előírtaknak megfelelően közölni.

A Közbeszerzési iránytű rovatban két írás kerül publikálásra. Az első írás az Európai Unió Bírósága által a C-66/22. sz. Infraestruturas de Portugal ügyben hozott ítéletet ismerteti, mely ítélet alapvető jelentőségű mind a fakultatív kizárási okok átültetése tárgyában, mind pedig abban a kérdésben, hogy a versenyhatóság határozata mennyiben köti az ajánlatkérő szerveket. Az ítélet fordulatot jelent a korábbi esetjoghoz képest, ami a fakultatív kizárási okok átültetésének kérdését illeti, továbbá megerősíti a Bíróság azon gyakorlatát, amely az ajánlattevők megbízhatóságának értékelése tekintetében az ajánlatkérő független értékelését hangsúlyozza. A Közbeszerzési Hatóság a közbeszerzési szerződések teljesítésének és módosításának ellenőrzése terén több éves szakmai gyakorlatot tudhat maga mögött. A második szakcikk a szerződés-ellenőrzési eljárások eredményeit kívánja bemutatni – a teljesség igénye nélkül – olyan jogeseteken keresztül, amikor a hivatalbóli jogorvoslati kezdeményezésben előterjesztett kezdeményezői álláspontot a feltárt jogsértések tekintetében nemcsak a Közbeszerzési Döntőbizottság, hanem a bíróság is osztotta, elősegítve, támogatva ezzel a közbeszerzések gazdasági szereplőinek jogkövető magatartását a szerződések teljesítése és módosítása során.

A Statisztika rovat az árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárások statisztikai adatainak elemzését tartalmazza a 2023. év I-III. negyedéveire vonatkozóan.