2023. V. évfolyam 2. szám
Letöltés
2023. V. évfolyam 2. szám 2.oldal

Szerkesztőbizottsági köszöntő - február

A Közbeszerzési Értesítő Plusz 2023. februárjában megjelenő második számának a Közbeszerzési Hatóság legfrissebb állásfoglalásait bemutató rovata – egyéb kérdések mellett –

a szerződés értéke, ellenérték, szerződéses díj fogalmak meghatározásával, a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerinti szerződésmódosítási jogalappal, az ajánlati biztosíték jogintézményével és referencia nyilatkozat elfogadhatóságával összefüggő kérdéseket tárgyal.

A Jogorvoslati aktualitások rovatban ismertetett jogesetek az ajánlatkérőket érintően a közbeszerzések tisztaságát és hatékonyságát szolgáló ajánlatkérői kötelezettségekkel foglalkoznak, amelyek az ajánlatkérőnek a közbeszerzés átláthatóságát szolgáló dokumentálási, illetve az egyajánlatos közbeszerzések számának csökkentése érdekében a verseny szintjének növelését célzó intézkedési terv készítésére vonatkozó felelősségét határozzák meg.

A Közbeszerzési iránytű rovat első írása egy cikksorozat első része. Az ajánlatkérők a közbeszerzési dokumentumok részeként bocsáthatják az ajánlattevők rendelkezésére az árazatlan költségvetéseket, valamint a részletes ártáblázatokat. Az ajánlattevők kötelezettsége, hogy az ajánlatkérő teljes beszerzési igényére megfelelő ajánlatot nyújtsanak be. A költségvetésekhez, valamint ártáblázatokhoz kapcsolódóan különböző hiányok, ellentmondások, számítási hibák merülhetnek fel, továbbá az ajánlati ár aránytalanul alacsony jellegét is vizsgálni szükséges. A tanulmány e dokumentumok bírálatának főbb jogi kérdéseit tárgyalja, a vonatkozó magyar joggyakorlat alapulvételével. A második szakcikk a közbeszerzési szerződés jogellenes módosításának következményeit elemzi az uniós és a magyar jogban.

A Statisztika rovat a közbeszerzési eljárások 2022 I.-III. negyedéves statisztikáinak elemzését tartalmazza.