2024. VI. évfolyam 2. szám
Letöltés
2024. VI. évfolyam 2. szám 2.oldal

Szerkesztőbizottsági köszöntő - február

A Közbeszerzési Értesítő Plusz 2024. év februárjában megjelenő második számának a Közbeszerzési Hatóság legfrissebb állásfoglalásait bemutató rovata – egyebek mellett – a következő témákkal összefüggésben nyújt eligazítást a jogalkalmazók számára: becsült érték megállapítása, egyes szerződéses feltételek előírása, nemzeti elbánás nyújtása, szerződésmódosítás megfelelő jogalapja, keretszerződés megkötése és az in-house kivételi kör alkalmazhatósága.

A jogorvoslati aktualitásokat bemutató rovatban ismertetett jogesetek az ajánlatkérő bírálati kötelezettségével kapcsolatosak, melynek során az ajánlatkérő hiány, hiányosság, vagy nem egyértelműség esetén hiánypótlást/felvilágosításkérést köteles alkalmazni.

A Közbeszerzési iránytű rovatban két írás kerül publikálásra. Az első írás az öntisztázással kapcsolatos egyes jogeseteket bemutató cikksorozat második része. Ebben a Szerző a Kbt. 188. § (2) bekezdés a) pontja szerinti a bűncselekménnyel, kötelességszegéssel vagy egyéb jogsértéssel okozott kár – a károsult által elfogadott mértékben történő – megtérítéséről vagy arra meghatározott határidővel való kötelezettségvállalásról szóló feltételhez kapcsolódó elkerülendő, rossz gyakorlatokat mutatja be. Az öntisztázási eljárások során, a hivatkozott feltétel vonatkozásában tapasztalt nehézségek elsődlegesen a kizárás alapjául szolgáló határozatok értelmezése, valamint az ehhez kapcsolódó kérelmezői intézkedések teljessége körében tapasztalhatók. Az Országgyűlés 2023. december 13-án fogadta el az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény és a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról szóló 2023. évi CXVII. törvényt: a második szakcikk a módosító törvény változásait ismerteti, kitérve azok hátterére és a főbb értelmezési kérdésekre.

A Statisztika rovat az építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárások főbb statisztikai adatainak elemzését tartalmazza 2023 I-III. negyedévében.