2023. V. évfolyam 1. szám
Letöltés
2023. V.évfolyam 1. szám 2. oldal

Szerkesztőbizottsági köszöntő - január

A Közbeszerzési Értesítő Plusz 2023. év januárjában megjelenő első számának a Közbeszerzési Hatóság legfrissebb állásfoglalásait bemutató rovata – egyéb kérdések mellett – a Kbt. 5. § (2) bekezdés c) pontja szerinti szolgáltatás fogalmának értelmezésével, az életciklusköltség-számítás módjainak elemzésével, továbbá az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmények feladására, valamint a korábbival legalább egyenértékű szakember bemutatására vonatkozó előírások értelmezésével foglalkozik.

A Jogorvoslati aktualitások rovat az Európai Unió Bíróságának azon ítéletét és a Közbeszerzési Döntőbizottság azon határozatát elemzi, melyek az ajánlatkérő által hozott döntés elleni jogorvoslati kérelem benyújtási határidejének be nem tartása miatti jogorvoslati kérelem elkésettségével foglalkoznak. Ezen esetekben a jogorvoslati kérelem érdemi elbírálásának eljárásjogi akadálya áll fenn.

A Közbeszerzési iránytű rovat első írása számot ad arról, hogy az Európai Unió Bírósága a közelmúltban újabb ítéletben erősítette meg a kirívóan alacsony értékű ajánlatokkal kapcsolatos eddigi ítélkezési gyakorlatát. A C-669/20. sz. Veridos ügyben 2022. szeptember 15-én kihirdetett ítéletében a Bíróság meghatározta az ajánlatkérő kötelezettségeit olyan esetben, ha gyanú merül fel valamely ajánlat megbízhatóságát illetően. Ezen ítélet szerint, jóllehet a nemzeti jog adhat erre vonatkozó támpontokat, az ajánlatkérő feladata az ajánlat megbízhatóságának az értékelése az érintett ajánlattevővel való párbeszéd keretében. A Bíróság ebben az ügyben is hangsúlyozta a hatékony jogorvoslat követelményét. A második szakcikk a közbeszerzési törvény 2022. évi módosításait mutatja be, kitérve az új szabályok értelmezésével kapcsolatos egyes kérdésekre is.

A Statisztika rovat a szolgáltatások körébe tartozó közbeszerzések elemzését tartalmazza a 2021. év tekintetében.