2024. VI. évfolyam 1. szám
Letöltés
2024. VI. évfolyam 1. szám 2.oldal

Szerkesztőbizottsági köszöntő - január

A Közbeszerzési Értesítő Plusz 2024. év januárjában megjelenő, első számának a Közbeszerzési Hatóság legfrissebb állásfoglalásait bemutató rovata – egyebek mellett – a következő témákkal összefüggésben nyújt eligazítást a jogalkalmazók számára: villamos energia beszerzése, az összegezés helyes kitöltése, számítási hiba javítása, eredménytelenné nyilvánítás, valamint az alkalmassági követelményekkel összefüggő egyes kérdések.

A jogorvoslati aktualitásokat bemutató rovatban ismertetett jogeset a közbeszerzési szerződés jogsértő módosításával kapcsolatos, az ajánlatkérő azon felelősségével foglalkozik, mely szerint a felhívásban a szerződéskötés időpontját, és erre figyelemmel a teljesítési határidőt kellő gondossággal kell megállapítania.

A Közbeszerzési iránytű rovatban két írás kerül publikálásra. Az első írás az öntisztázással kapcsolatos egyes jogeseteket bemutató cikksorozat második része. A Szerző egy olyan jogesetet mutat be, mely egyrészt a megbízhatóság megállapításához szükséges együttműködési kötelezettség feltételeinek vizsgálata kapcsán hozott nóvumot, másrészt a hamis adatszolgáltatás, mint kizáró ok megítélésének kérdésében is segítséget nyújthat. A kérelmező által kezdeményezett közigazgatási perben több fontos megállapítást is tett a bíróság, mely később is hatással volt az öntisztázás joggyakorlatára. A második szakcikk az ajánlatok matematikai mérhetőségének joggyakorlatát és a közbeszerzési eljárások értékelési szempontjainak jogi kérdéseit bemutató, három részben megjelenő cikk befejező része. A tanulmány az ajánlatok értékelésére vonatkozó főbb jogi kérdéseket részletesen tárgyalja, elsődlegesen a vonatkozó magyar joggyakorlat alapulvételével.

A Statisztika rovat az uniós eljárásrendű közbeszerzési eljárásoknéhány főbb statisztikai adatainak elemzését tartalmazza a 2023 I-III. negyedévére vonatkozóan.